Retorik är ett av de viktigaste redskapen en politiker har. När allt man säger granskas, gäller det att väga sina ord väl, och alla som har analyserat närmare vad en politiker säger vet att de är experter på att få det att låta som att de lovar guld och gröna skogar, utan att de faktiskt säger någonting konkret. Dessutom måste politiker vara duktiga på att argumentera och att övertyga, exempelvis i politiska debatter mot sina motståndare eller när de håller tal inför väljare. Retoriken ger dem redskapen för att göra detta. Som ett exempel kan nämnas Aristoteles tre övertalningsmedel, ethos, logos och pathos. Kortfattat kan de sägas beskriva de sätt på vilka talaren ska övertyga sin publik, där ethos är talarens egen karaktär, som ska skapa förtroende, pathos är känslorna som talaren väcker hos publiken och logos är själva orden, de logiska argumenten som talaren tar upp för att övertyga talarna om sin sak. Om man har dessa tre faktorer i åtanke nästa gång man lyssnar på en politiker, kommer man sannolikt att märka att de använder sig av dessa hjälpmedel i sina tal och debatter.

Om du själv känner att du skulle behöva förbättra dina retoriska förmågor, eller kanske bara få hjälp med att våga tala inför folk överhuvudtaget, ska du gå in på Competencer.com. Där finns coacher och rådgivare som kan hjälpa dig, oavsett vad du vill förbättra med dig själv.