Kom igång med lobbying

Lobbying är ett ord som många förknippar med något dåligt. Med ondskefulla oljeföretag som smyger i parlamentets kulisser och lurar politiker att stifta lagar som tillåter dem att smutsa ner miljön. Men i sin rena form är lobbying något neutralt, och något som de flesta organisationer ägnar sig åt. Lobbying Läs mer

För dig med dålig ekonomi

Oavsett om du är politiskt engagerad eller inte så är du säkert medveten om att många har det svårare ekonomiskt just nu. Det är till följd av höga matpriser, arbetslöshet och stigande elpriser, vilket alla är områden som diskuteras inom politiken. Även fast det kan kännas svårt att påverka politiken Läs mer

Engagera dig politiskt

Det finns många som går runt och klagar men egentligen inte gör någonting åt saken. Det här måste få ett slut. Det är självklart inte alltid som man kan påverka saker och ting i världen, men i en del fall går det faktiskt. Något som är viktigt att tänka på Läs mer

Socialdemokratiska partiledare

Sverige genomgår just nu en period av intensivt byggande och många ny tjänster kring det kommer fram. Till exempel Tessin som är en tjänst för att investera i fastigheter, du kan klicka här för att få veta mer. Dom som har lagt basen för vårt nuvarande klimat är till stor Läs mer

Facebook en del av dagens politik

Facebook och politiken.

Under April 2018 kom Facebooks betydelse i politiska skeenden att granskas under lupp då Facebooks skapare Mark Zuckerberg förhördes av den Amerikanska senaten angående Facebooks politiska inflytande. Förhöret kunde följas i direktsänd streaming på internet och hade ett högt underhållningsvärde av flera anledningar. Förhören hettade stundtals till ordentligt. Bland annat Läs mer

Utbildningsdepartementets arbetsuppgifter

Efter varje val föreslår riksdagens talman vem som ska utses till statsminister, och riksdagen röstar sedan om förslaget. Statsministern väljer sedan själv ut de olika ministrarna och statsråden som ska ingå i regeringen. Han bestämmer också vilka departement som ska finnas, och vilka frågor som lyder under respektive departement. I Läs mer

Politik och ekonomi

Politik och ekonomi är två ämnen som är mycket nära varandra – så till den grad att man skulle kunna säga att det inte går att diskutera politik utan att också diskutera ekonomi. Alla politiska ideologier får ju konsekvenser för ett lands ekonomi, och går till stor del ut på Läs mer