Engagera dig politiskt

Det finns många som går runt och klagar men egentligen inte gör någonting åt saken. Det här måste få ett slut. Det är självklart inte alltid som man kan påverka saker och ting i världen, men i en del fall går det faktiskt. Något som är viktigt att tänka på Läs mer

Socialdemokratiska partiledare

Sverige genomgår just nu en period av intensivt byggande och många ny tjänster kring det kommer fram. Till exempel Tessin som är en tjänst för att investera i fastigheter, du kan klicka här för att få veta mer. Dom som har lagt basen för vårt nuvarande klimat är till stor Läs mer

Facebook en del av dagens politik

Facebook och politiken.

Under April 2018 kom Facebooks betydelse i politiska skeenden att granskas under lupp då Facebooks skapare Mark Zuckerberg förhördes av den Amerikanska senaten angående Facebooks politiska inflytande. Förhöret kunde följas i direktsänd streaming på internet och hade ett högt underhållningsvärde av flera anledningar. Förhören hettade stundtals till ordentligt. Bland annat Läs mer

Utbildningsdepartementets arbetsuppgifter

Efter varje val föreslår riksdagens talman vem som ska utses till statsminister, och riksdagen röstar sedan om förslaget. Statsministern väljer sedan själv ut de olika ministrarna och statsråden som ska ingå i regeringen. Han bestämmer också vilka departement som ska finnas, och vilka frågor som lyder under respektive departement. I Läs mer

Politik och ekonomi

Politik och ekonomi är två ämnen som är mycket nära varandra – så till den grad att man skulle kunna säga att det inte går att diskutera politik utan att också diskutera ekonomi. Alla politiska ideologier får ju konsekvenser för ett lands ekonomi, och går till stor del ut på Läs mer

Politikern Alva Myrdal

Alva Myrdal är en av 1900-talets mest framstående svenskar. Som diplomat och socialdemokratisk politiker kom hon att ha en viktig roll i framväxten av den svenska välfärdsstaten. 1982 mottog hon Nobels fredspris för sitt outtröttliga engagemang för fred. Alva Myrdal var gift med Gunnar Myrdal som även han mottog Hon Läs mer

Finansminister Anders Borg

Anders Borg var Sveriges finansminister mellan 2006 och 2014, under regeringen Reinfeldt. Borg hade då en lång historia av politiskt engagemang bakom sig, då han gick med i Moderata ungdomsförbundet redan under gymnasietiden. Efter att han gett sig in på sin politiska karriär studerade han också nationalekonomi under två år Läs mer