Några av Sveriges viktigaste huvudfrågor när det kommer till politiken, har i två år i rad sett likadana ut. På första plats är det vård och omsorg, följt att flyktingpolitiken, skola och miljörelaterade frågor. Trots att Sverige idag är ett land med goda förutsättningar inom vård och omsorg så är man ändå inte helt nöjd. Men vad inom vården är det som fungerar bra och mindre bra?

Tandvården i Sverige

Den svenska tandvården är idag mycket bra om man jämför med många andra länder. I och med att vi betalar skatt, kostar den primära tandvården knappt någonting och ungdomar upp till 22 år gamla har kostnadsfri tandvård runt om i hela landet.

Trots detta kan det vara mycket svårt att få en tandläkartid om man inte står inskriven hos någon specifik tandvårdscentral. Detta beror på att vänteköerna är extremt långa, framförallt i storstäder där det finns många som är i behov av tandvård dagligen. För att underlätta för den primära tandvården har därför flertal privatbyggda tandläkarklinker kommit till, en av dem är den populära distriktstandvården som finns i Stockholm.

Distriktstandvården grundades år 2010 och har idag 22 olika tandläkarklinker som man kan besöka runt om i Stockholm. De har öppet både kvällar och helger och strävar efter att alltid ha så korta kötider som möjligt. Är man i akutbehov av tandläkarvård kan man boka tid på deras hemsida distriktstandvarden.se för att underlätta processen både för den som behöver hjälp och den som sköter bokningarna. Ett snabbt och smidigt sätt för alla.

Den svenska sjukvården

Trots att vården kan tyckas ha långa väntetider på diverse ställen i landet, så har Sverige så sent som i år blivit klassad som en av de 16 OCED-länder med en sjukvård i världsklass. Dessutom är Sverige en av 4 länder som har den kortaste väntetiden när det kommer till operationer och dylikt inom sjukvården med Norge och Finland tätt därefter. Vilket säger en hel del om att vården måste förbättras överallt i hela världen eftersom inte ens vi i ett land som är föredöme är tillräckligt nöjda.

Dessutom är Sverige ett land som allt oftare lyckas rädda allt fler patienter trots att vänteköerna kan bli långa. Sverige har exempelvis mycket goda förutsättningar i att kunna hjälpa människor med hjärtinfarkt och bröstcancer, men även med olika hjärtsjukdomar, ett område som vi forskar mycket inom. Detsamma gäller även vid cancersjukdomar.

Men såklart finns det vissa områden inom vården som behöver förbättras, bland annat är det förlossningsvården men också ambulanssjukvården. Idag är det största problemet att det inte finns tillräckligt med förlossningsavdelningar runt om i landet vilket kan skapa en stor oro för föräldrar som inte vet var eller hur förlossningen kommer ske. När det handlar om ambulanssjukvården behövs det större tillgångar till färdmedel som snabbare kan komma fram till olycksplatsen, exempelvis med hjälp av helikoptrar. Detta flera partier arbetar aktivt med för att kunna förändra och förbättra.