Oavsett om du är politiskt engagerad eller inte så är du säkert medveten om att många har det svårare ekonomiskt just nu. Det är till följd av höga matpriser, arbetslöshet och stigande elpriser, vilket alla är områden som diskuteras inom politiken. Även fast det kan kännas svårt att påverka politiken som privatperson finns det saker du kan göra för att förbättra din egen ekonomi.

Belåna dina värdesmycken

Om du inte vill sälja dina smycken direkt kan du belåna dem. Det kan du göra hos pantbanken som finns digitalt. Där kan du begära att få ett brev skickat hem till dig. När du fått pantbrevet lägger du i ditt smycke och postar det vidare till företaget. Med brevet kommer tydliga instruktioner och annan information om hur du går tillväga för nästkommande steg i processen. När företaget har fått ditt pantbrev med panten kommer de först att värdera smycket. Därefter får du pengar på ditt konto. Du skapar ett inlogg till sidan som möjliggör att du kan kontrollera och administrera din pant. Det finns till exempel möjlighet att förlänga panttiden om du behöver mer tid på dig.

Det som är bra att tänka på är att du endast får bra betalt för de smycken som är av äkta guld eller silver. Därför är det bra om du först tar reda på huruvida dina smycken är av äkta material eller inte. Du kan ha värdebevis eller så kan du kolla upp om smycket har en kontrollstämpel som styrker att det är äkta.