Ja, vad är egentligen politik? Det är ett ord som de allra flesta av oss förmodligen förknippar med tråkigheter och långa diskussioner som sällan leder någonstans – men behöver det verkligen vara så? För att begripa sig på hur man kan använda sig och ta del av politik på bästa möjliga sätt är det förstås som vanligt bäst att lära sig lite om vad ordet egentligen betyder, och vad konceptet egentligen handlar om.

Politik kommer som de flesta andra statsrelaterade ord från grekiskan, och betyder från början just “statskonst” – med andra ord konsten att styra en stat. Om man översätter ordets betydelse till ett nutida svenskt sammanhang, kan man utan att överdriva konstatera att det faktiskt innefattar väldigt, väldigt mycket. Allt ifrån riksdag och regering och hur de styrs och förvaltas, till kommun och landsting och sättet de drivs, innefattas i termen politik. Även strukturerandet och styret av vårt rättsväsende, med såväl polis, domstolar som fängelsen, ska inte heller glömmas bort i första taget.

Det man ganska snabbt kommer till insikt om när man börjar fundera över vad politik egentligen betyder, och vad det innefattar och innebär i det moderna samhället, är hur oerhört viktig den är. Att förstå sig på hur vårt samhälle är strukturerat och organiserat, och inte minst vilka lagar och regler och andra föreskrifter som råder, är en grundläggande del av varje välfungerande och anpassningsbar medborgare. Om man inte förstår sig på hur samhället är uppbyggt och hur det fungerar finns det en stor risk att man inte kommer att kunna leva upp till sin fulla potential, både som medborgare och som medmänniska.

Ja, så visst är det viktigt med politik. Och det behöver faktiskt inte vara tråkigt heller, för den delen. Att sätta sig in i historia och relevanta nyhetshändelser är precis lika mycket politik som det är att diskutera vilket parti som man har planerat att rösta på – och kom ihåg att det är oerhört viktigt att alltid rösta! En väl fungerande politik och insatta och ansvarsfulla medborgare är grundpelaren i varje fungerande demokrati – och så länge du tycker om att leva i en demokrati har du själv ett ansvar att sätta dig in i den rådande politiken. För om du inte gör det bör du vara väl medveten om att du inte har någon rätt att klaga om dagen kommer då vi inte längre har någon demokrati kvar.

Precis som en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk, är en demokrati aldrig starkare än sin svagaste medborgare. Kom ihåg att värna om vår demokrati – det är faktiskt det allra mest dyrbara vi har, och någonting vi alla ska vara oerhört stolta över. Våra förfäder har kämpat för att ge oss den gåvan – låt oss ta tillvara på den!