Alva Myrdal är en av 1900-talets mest framstående svenskar. Som diplomat och socialdemokratisk politiker kom hon att ha en viktig roll i framväxten av den svenska välfärdsstaten. 1982 mottog hon Nobels fredspris för sitt outtröttliga engagemang för fred. Alva Myrdal var gift med Gunnar Myrdal som även han mottog Hon föddes 1902 i Uppsala och mottog 1924 sin kandidatexamen i Stockholm. Alva Myrdal är upphovskvinnan bakom en stor del av den välfärd som vi tar för given i Sverige idag. Det var till exempel Alva som var kvinnan som kom med iden som ligger till grund för daghem och förskolor. Hon har alltså en stor betydelse för kvinnofrigörelsen som kom igång när kvinnan kunde söka sig ut i arbetslivet tack vare Alva Myrdals daghemstanke.

Alva Myrdal, en modern kvinna

Det är inga konstigheter att denna framstående kvinna Alva Myrdal nu får en plats uppkallad efter sig i Sala för det var nämligen där straxt intill som Alva Myrdal föddes. Hon var en ovanlig person på många sätt bland annat genom att hon inte brydde sig om några begränsningar på grund av sitt kön. Det var på grund av sin kvinnliga styrka som hon kom att bli en sån inspirerande gestalt för kvinnor i hela världen. Att hon tilldelades Nobelpriset för sin fredsaktivism var stort och större ändå var daghemstanken som kom att bli det verkliga startskottet för den kvinnofrigörelse som påbörjades långt tidigare när kvinnor fick rösträtt år 1921. Trots rösträtten var det inte förrän daghemmen kom som kvinnornas frihet blev verklighet. Alva Myrdal kom med sin revolutionära ide att förändra världen för alltid och hon blev därför modellen och förebilden för en modern kvinna.

Att göra barn

Alva Myrdals daghemstanke kom till runt andra världskriget och det var även då som grunden lades för det som kom att kallas Babyboomen. Andra kallar den tidens generation för “Proppen” eftersom denna stora barnaskara kom att proppa igen arbetsmarknaden för efterföljande generationer. Nu ser situationen annorlunda ut och proppen har lossnat och dessa årskullar numer våra ålderdomshem. Efter sig lämnar de tomma stolar på kontor och arbetsplatser. Det krävs alltså att vi ligger mer för att fylla igen hålen som propplossningen orsakat över hela samhället. Det kanske låter brutalt att vi måste ha mer sex men rent samhällsekonomiskt så är det nu dags att rulla runt i sänghalmen och göra sin plikt. Bristen på arbetskraft måste åtgärdas. För dem som behöver inspiration för att få sprutt på sexlusten finns det spännande varor på vuxen.se som kan sätta fart på lusten att skapa barn och arbetare.