Facebook och politiken.

Under April 2018 kom Facebooks betydelse i politiska skeenden att granskas under lupp då Facebooks skapare Mark Zuckerberg förhördes av den Amerikanska senaten angående Facebooks

Facebook och politiken.

politiska inflytande. Förhöret kunde följas i direktsänd streaming på internet och hade ett högt underhållningsvärde av flera anledningar. Förhören hettade stundtals till ordentligt. Bland annat tillfrågades Mark Zuckerberg om den vinkling till demokraternas fördel som äger rum via Facebook till republikanernas nackdel. Denna vinkling är något som man även kunnat följa på svensk mark där debatterna gått heta mellan höger och vänster anhängare och främst konservativa debattörer utsatts för ideliga och återkommande blockeringar från Facebook.

Förhören utfördes på ett oerhört kompetent och skickligt sätt och det var lätt att imponeras av förhörstekniken. Mark Zuckerberg upplevdes uppenbart pressad. Han lovade dyrt och heligt att ingen politisk press initierats från hans håll och att ingen av hans 20000 anställda världen över instruerats att specialbehandla och censurera politiska åskådningar online. Vid Facebook arbetar granskare som håller koll på att inläggen inte är kriminella och olämpliga. Man vill till exempel förhindra inlägg som propagerar för terrorism. Den typen av övervakning är helt korrekt medan all annan typ av politisk censur inte är det. Skillnaden kan upplevas hårfin. på http://www.netjobs.com/ kan du hitta jobb inom sociala media om du tycker att den här typen av arbetsuppgifter verkar intressanta.

Redan dagen efter förhöret med Mark Zuckerberg var det flera personer och organisationer som fick ta emot ursäkter för att de drabbats av Facebooks blockeringar. Om den tydligt vänsterinriktade attacken på konservativa debattörer på Facebook varit initierad av Mark Zuckerberg eller varit resultatet av anställda vänsteraktivister hos Facebook får vara osagt. Under förhöret framgick dock att Facebooks personal fått tydliga instruktioner om att begränsa inlägg som “har dåligt inflytande”. Under förhöret pressades Mark Zuckerberg om sin makt att avgöra vad som är “opassande” och resultatet kommer troligtvis att bli ett mer balanserat debattklimat.

Fenomenet med åsiktspoliser online.

De senaste åren har man i media debatterat den så kallade “åsiktskorridoren” och man har talat om åsiktspoliser. Förhöret med Facebooks skapare Mark Zuckerberg berodde på den s.k. Cambridge Analytica-skandalen där det visat sig att Facebook sålt information om personer bakom Facebook-konton i syfte att påverka det politiska skeendet. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Troligtvis kommer konsekvensen av förhöret att bli ett mindre krystat debattklimat på Facebook. Yttrandefriheten är en demokratisk rättighet och åsiktspoliserna hör inte hemma i en demokrati.